ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមខ្មែរចិននៅកម្ពុជា និងគណៈប្រតិភូសមាគមចិនទាជីវ នៅវិមានសន្តិភាព
 

  • ភាសាខ្មែរ »

ជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ទទួលជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈប្រតិភូសមាគមខ្មែរចិននៅកម្ពុជា និងគណៈប្រតិភូសមាគមចិនទាជីវ នៅវិមានសន្តិភាព នារសៀលថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ ។