ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ អញ្ជើញពិនិត្យ និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវអគាររដ្ឋបាល និងអគារស្នាក់នៅ សាខាគយ និងរដ្ឋាករខេត្តព្រៃវែង
 

  • ភាសាខ្មែរ »

ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញ អញ្ជើញពិនិត្យ និងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវអគាររដ្ឋបាល និងអគារស្នាក់នៅ សាខាគយ និងរដ្ឋាករខេត្តព្រៃវែង និងការិយាល័យគយ និងរដ្ឋាករបន្ទាយចក្រី និងអគារស្នាក់នៅការិយាល័យគយ និងរដ្ឋាករក្អមសំណ, នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ។