ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាង "អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ" និងសេចក្តីព្រាង "ផែនការសកម្មភាពលម្អិត សម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកែទម្រង់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៥​"

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 04, 2020

  • ខ្មែរ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 04, 2020

  • ខ្មែរ
  • En

លិខិតផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ លើការផ្តល់សេវាប្រមូល និងដឹកជញ្ជូន សំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 27, 2020

Invitation for Prequalification Collection and Transportation of Solid Waste in Phnom Penh City

[ Detail ... ]

Date: February 27, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ក.វ.ក) លើកទី ៤

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 27, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយលោកជំទាវ Liurka Rodriguez Barrios ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព នៃសាធារណរដ្ឋគុយបា ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 20, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីជំនួបរវាង ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹង លោក តាកេស៊ិ អ៊ិហ្សុកា (Takeshi Izuka) ប្រធានក្រុមហ៊ុន A2A Town (Cambodia) Co., Ltd. និងជាស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 19, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីជំនួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូនៃមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ (IMF)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 17, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំចង្អៀតគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីលទ្ធផលនៃការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិន និងគោលការណ៍សម្រាប់ការចរចាបន្ត

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 17, 2020

  • En

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project
1 Position of Infrastructure Engineer
2 Positions of Irrigation Engineer
1 Position of Finance Assistant
1 Position of Administrative Assistant

[ Detail ... ]

Date: February 17, 2020