ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • ខ្មែរ

បទ​ឧទ្ទេសនាម​របស់ បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេស​រដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រី​​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ឱកាស​ពិភាក្សា សេចក្ដី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​ហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ឆ្នាំ ២០១៧ នៅ​រដ្ឋសភា, ថ្ងៃទី ២២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៦

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 23, 2016

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​-​ចេញ​ផ្សាយ​លើក​ទី២ ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ​២០១៦
ក្នុងគោលបំណងបន្ត​លើកកម្ពស់តម្លាភាព និងគណនេយ្យ​ភាពនៃការ​គ្រប់គ្រងបំណុល​សាធារណៈ​​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ បានធ្វើការរៀបចំព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី២ ​ដែលមាន​ទិន្ន​ន័យត្រឹមឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០១៦ ដើម្បីបោះផ្សាយ និងផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 04, 2016

  • ខ្មែរ

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការប្រឡងប្រជែង​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ចូល​បម្រើការ​ងារ នៅ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 25, 2016

  • ខ្មែរ

ការ​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ចំណេះដឹង​ព័ត៌មានវិទ្យា​កម្រិត​មូលដ្ឋាន​ជូន​មន្ត្រី​នៃ​មន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ​រាជធានី-ខេត្ត​ទាំង ២៥ នៃ​ កសហវ
ក្នុងទិសដៅ​ចូលរួម​ចំណែក​បង្កើន​ចំណេះដឹង​ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា (Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel, PC Maintenance, Internet & E-mail) ជូន​ដល់​​មន្ត្រី​នៃ​មន្ទីរ​សេដ្ឋកិច្ច និង​​ហិរញ្ញវត្ថុ​រាជធានី-ខេត្ត​នីមួយៗ​ទាំង ២៥ ដើម្បីធានាសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយ​បញ្ហា​ជាបឋម​ដែលកើតមានជាញឹកញាប់​ប្រចាំថ្ងៃ និង​ដើម្បី​ត្រៀមខ្លួន​រួចជាស្រេច​សម្រាប់ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ FMIS ជំហានបន្ទាប់។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 17, 2016

  • ខ្មែរ

សុន្ទរកថា​របស់​ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុង​ពិធី​ប្រារព្ធ​ខួប​ឆ្នាំ​ទី ៥០ នៃ​ការ​បង្កើត​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី (ADB) - វេទិកា​ពិភាក្សា​កម្រិត​ជាន់​ខ្ពស់​ស្តីពី «ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា និង​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​នៅ​កម្ពុជា» នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 06, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

វឌ្ឍនភាពនៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា៖ ដំណើរវិវត្តន៍ ក្នងរយៈពេល 25 ឆ្នាំ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 05, 2016

Cambodia's Macroeconomic Progress: A Journey of 25 Years

[ Detail ... ]

Date: October 05, 2016

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការ​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ជាប់កិច្ច​សន្យា​បម្រើ​ការងារ​នៅនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ
១). ជំនាញផ្នែកផលិតកម្មវិធីលើទូរស័ព្ទ iOS (០១ រូប) ២). ជំនាញផ្នែកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (០៤ រូប) ៣). ជំនាញផ្នែកគំនូរជីវចល (០២ រូប) ៤). ជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ (០២ រូប) ៥). ផ្នែក Copywriter (០១ រូប)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 04, 2016

  • ខ្មែរ
  • En

របាយការណ៍​ស្ដីពី​ការ​តាមដាន​វឌ្ឍនភាព​ម៉ាក្រូ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា - ការវាយ​តម្លៃ​ស្ថានភាព​ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចពាក់កណ្ដាល​ឆ្នាំ ២០១៦។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 17, 2016

Cambodia Macroeconomic Monitor, Mid-Year Assessment 2016

[ Detail ... ]

Date: September 17, 2016