ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • En

Invitation for Bid
Turnkey Contract: Supply, Delivery, Installation, Integration and Migration of Data Center for Financial Management Information System Project (FMIS)

[ Detail ... ]

Date: December 19, 2017

  • ខ្មែរ

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន ស្តីពី​លទ្ធផល​ជំនួប​សវនការ​រវាង ឯកឧត្តម​បណ្ឌិត​សភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ទេស​រដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយ​នឹង​គណៈប្រតិភូ​សមាជិក​សភា​សហភាព​អឺរ៉ុប​ទទួល​បន្ទុក​ទំនាក់ទំនង​អាស៊ី​អាគ្នេយ៍ និង អាស៊ាន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ November 01, 2017

  • ខ្មែរ

ខ្លឹមសារ​សង្ខេប​ប្រ​ត្តិបត្តិ ស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០១៨

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 27, 2017

  • En

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project- M&E Specialist - 12 person months (Intermittent Basis)

[ Detail ... ]

Date: October 26, 2017

  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៤ - ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ​២០១៧
ក្នុង​គោលបំណង​បន្ត​លើ​កកម្ពស់​តម្លាភាព និង​គណនេយ្យភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ​ព្រមទាំង​ធានាបាន​នូវ​ភាព​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នៃ​​ព័ត៌មាន ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ​ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី៤ ដែលមាន​ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បី​បោះផ្សាយ និង​ផ្សព្វផ្សាយជា​សាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 29, 2017

  • ខ្មែរ

របាយការណ៍​ស្តីពី​លទ្ធផល​នៃ​ការអនុវត្ត​ថវិកា​ឆមាស​ទី១ និង​លទ្ធផល​ប៉ាន់ស្មាន​នៃ​ការអនុវត្ត​ថវិកា​ឆ្នាំ ២០១៧

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 25, 2017

  • ខ្មែរ

ក្របខ័ណ្ឌ​គោលនយោបាយ​ជាតិ​គាំពារ​សង្គម ២០១៦ - ២០២៥

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 28, 2017

  • ខ្មែរ

អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​សូម​ប្រកាស​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​បច្ចេកទេស​ព័ត៌មានវិទ្យា (ICT) ចំនួន១០រូប​សម្រាប់​បម្រើការ​ងារ ពេញ​ម៉ោង​នៅ​លេខាធិការដ្ឋាន​ក្រុមការងារ​គ្រប់គ្រងគ​ម្រោង​ប្រព័ន្ធ​ព័ត៌មានវិទ្យា​គ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ​សាធារណៈ
Web Developer / Programmer (០៣តំណែង), IT Security Analyst/ Specialist (០២តំណែង), System Administrators (០២តំណែង), IT Support Officer (០២តំណែង), Cable Cabling (០១តំណែង)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 26, 2017

  • ខ្មែរ

សេចក្តីជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការដាក់ឱ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​ច្រកចេញចូល​តែមួយ​ទីស្តីការក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 14, 2017

  • En

Cash for Work Program for Rural Development and Livelihood Enhancement Project - REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (National)
1). Project Manager (1Position), 2). Financial Management Specialist (1Position), 3). Senior Rural Infrastructure Engineer (1Position), 4). Rural Road Engineers(3Positions), 5). Finance and Administrative Specialist(1Position)

[ Detail ... ]

Date: June 14, 2017