ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • ខ្មែរ

ព្រឹត្តិបត្រ​ស្តិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​កម្ពុជា​​ ចេញផ្សាយលើកទី៩ - ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩
ក្នុង​គោលបំណង​បន្ត​លើកកម្ពស់​តម្លាភាព និង​គណនេយ្យភាព​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​បំណុល​សាធារណៈ​ព្រមទាំង​ធានាបាន​នូវ​ភាព​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ​នៃ​ព័ត៌មាន ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ បានរៀបចំ​ព្រឹត្តិបត្រ​ស្ថិតិ​បំណុល​សាធារណៈ​លើក​ទី៩ ដែលមាន​ទិន្នន័យ​ត្រឹម​ដំណាច់ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បី​បោះផ្សាយ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 25, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការពង្រឹងនិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមលើការអនុវត្តវិធានការបង្កា និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ កូវីដ១៩

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 18, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារផ្នែកនីតិកម្ម ពន្ធដារ និង អភិបាលកិច្ច (ក្រុម ឃ) នៃវេទិការាជរដ្ឋាភិបាល-ផ្នែកឯកជន ដើម្បីបន្តពិនិត្យដោះស្រាយបញ្ហារបស់វិស័យឯកជន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 06, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ និងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាង "អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ" និងសេចក្តីព្រាង "ផែនការសកម្មភាពលម្អិត សម្រាប់អនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកែទម្រង់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩ - ២០២៥​"

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 04, 2020

  • ខ្មែរ

កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម ក្នុងឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ March 04, 2020

  • ខ្មែរ
  • En

លិខិតផ្សព្វផ្សាយស្តីពីការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃ លើការផ្តល់សេវាប្រមូល និងដឹកជញ្ជូន សំណល់រឹង នៅរាជធានីភ្នំពេញ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 27, 2020

Invitation for Prequalification Collection and Transportation of Solid Waste in Phnom Penh City

[ Detail ... ]

Date: February 27, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ (ក.វ.ក) លើកទី ៤

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 27, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីកិច្ចពិភាក្សាការងាររវាងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយលោកជំទាវ Liurka Rodriguez Barrios ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព នៃសាធារណរដ្ឋគុយបា ប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 20, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីជំនួបរវាង ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយនឹង លោក តាកេស៊ិ អ៊ិហ្សុកា (Takeshi Izuka) ប្រធានក្រុមហ៊ុន A2A Town (Cambodia) Co., Ltd. និងជាស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាគីរីរម្យ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ February 19, 2020