ព័ត៌មាន និង សេចក្ដីជូនដំណឹង
News and Information


  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការសកម្មភាពគោលនយោបាយលើកស្ទួយ សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម លើកទី ១New

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 15, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 08, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីលទ្ធផលនៃការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជា-ចិន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 01, 2020

  • ខ្មែរ

សុន្ទរកថាស្វាគមន៍របស់អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី, រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការ «កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និង ងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-១៩»

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 26, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រគល់-ទទួលវិភាគទានសប្បុរសធម៌ពីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 19, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី ការប្រកាសដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនូវប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាល បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 15, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ការចុះពិនិត្យ និងបើកការដ្ឋានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត ក្រោមក្របខ័ណ្ឌគម្រោងសាច់ប្រាក់ពលកម្មសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ និងការគាំទ្រកសិករ (២០២០-២០២២)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ June 12, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីជំនួបរវាងឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយវិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាល និងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDRI)

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 27, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការប្រគល់-ទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភប្រចាំឆ្នាំរបស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជា ជូនមូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 26, 2020

  • ខ្មែរ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 21, 2020