ស្ថានភាពអតិផរណា
Inflation Report


  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
តាមទិន្នន័យផ្លូវការពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS) នៅខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០, សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់និងសេវាកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញ បានធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាអវិជ្ជមាន -០,១% ធៀបនឹងខែមុន ប៉ុន្តែបានកើនឡើង ២,៤% បើធៀបនឹងខែ ដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ជារួម ទោះបីជាកំពុងស្ថិតក្នុងភាពមិនប្រាកដប្រជា នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដោយ, តាមការសង្កេត ការប្រែប្រួលនៃសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់និងសេវាកម្ម នៅតែអាចរក្សាបានស្ថិរភាពកំណើន (ស្ថិតក្នុងកម្រិតដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន) ពោលគឺ មានអត្រាកំណើន ២,៤% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ការរក្សាបានស្ថិរភាពកំណើននេះ មួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការធ្លាក់ចុះនៃសន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមដឹកជញ្ជូន (ពិសេសសន្ទស្សន៍ថ្លៃប្រេងសាំង និងម៉ាស៊ូត) ចាប់ពីខែ មេសា ២០២០មក (ធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាអវិជ្ជមាន ជាមធ្យម -៨,៤%) ខណៈពេលដែល សន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមទំនិញអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមានជាតិ ស្រវឹង កំពុងមានកំណើនខ្ពស់។ ជាក់ស្ដែង ក្នុងខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ នេះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមអាហារនិងភេសជ្ជៈមិនមានជាតិ ស្រវឹង បានកើនឡើង ៣,៧% ខ្ពស់ជាងកំណើនក្នុងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ដែលមានអត្រា ២,៤% ក្នុងនោះ សន្ទស្សន៍ ក្រុមថ្លៃម្ហូបអាហារ បានកើនឡើង ៣,៨% ខ្ពស់ជាងកំណើនក្នុងខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ ដែលមានអត្រា ២,៥%។ កំណើនខ្ពស់នៃ សន្ទស្សន៍ថ្លៃក្រុមម្ហូបអាហារនេះ គឺបណ្ដាលមកពីសន្ទស្សន៍ថ្លៃសាច់នៅតែបន្តកើនឡើងខ្លាំងក្នុងខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២០ ដែលមានអត្រារហូតដល់ ៧,៤% ដែលមួយផ្នែកត្រូវបានរុញច្រានដោយកំណើនខ្ពស់នៃសន្ទស្សន៍ថ្លៃសាច់ជ្រូក ដែលមានអត្រា ១១% (ខណៈពេលក្នុងខែ សីហា ឆ្នាំមុន មានការធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាអវិជ្ជមាន -៤,៥% ដោយសារមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺប៉េស្តជ្រូកអាហ្វ្រិកនៅពេលនោះ)។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ October 21, 2020

Inflation Report, August 2020
According to official data from the National Institute of Statistics (NIS), in August, Consumer Price Index (CPI) in Phnom Penh declined by -0.1% compared to the previous month and increased by 2.4% compared to the same period last year. Overall, although there are still uncertainties of the COVID-19, by observation the Consumer price index is still maintaining at a manageable rate of 2.4% compared to the same period last year. This stable growth is driven by the continuous decline of Transports (especially gasoline and diesel) since April 2020 (declined in an average rate of -8.4%). In August 2020, the price index of food and nonalcoholic beverages increased by 3.7% higher than the same period last year including the price index of food alone increased 3.8% compared to the same period last year. The high increase of the price index of food growth is caused the rise price of meat which has been continuously rising in August 2020 with the rate of 7.4% and it is being pushed by the dramatic increase of pork with the growth of 11%.

[ Detail ... ]

Date: October 21, 2020

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
តាម​ទិន្នន័យ​ផ្លូវការ​ពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ (NIS​) នៅ​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០​,សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់ និង​សេវាកម្ម​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា ០,៤​% ធៀប​នឹង​ខែមុន និង ៣,១​% ធៀប​នឹង​ខែ​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន។ ជា​រួម សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​និង​សេវាកម្ម មាន​អត្រាកំណើន ៣,១​% ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន ដែល​មាន​អត្រាកំណើន ២,២​%។ កំណើន​នេះ​ត្រូវ​បាន​ជំរុញ​ដោយ​កំណើន​នៃ​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ទំនិញ​ស្ទើរគ្រប់​ក្រុម ជាពិសេស ក្រុម​ម្ហូបអាហារ (មាន​មេគុណ ៤៥​%នៃ​កន្ត្រក​) ដែល​មាន​កំណើន​ក្នុង​អត្រា ៥,១​% ខ្ពស់​ជាង​ក្នុង​ខែ​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន (២,២​%) ដោយសារ​ការ​កើនឡើង​ថ្លៃ​សាច់​គ្រប់​ប្រភេទ (ជាពិសេស​ថ្លៃ​សាច់​ជ្រូក ), ត្រី​ទឹកសាប​និង​ត្រី​ទឹកសមុទ្រ​, បន្លែ​និង​ផ្លែឈើ ជាដើម។ តាម​ការសង្កេត ការ​កើនឡើង​នៃ​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ម្ហូបអាហារ គឺ​បណ្តាល​មក​ពី​វិសមភាព​រវាង​ការ​ផ្គត់ផ្គង់​និង​តម្រូវការ​ក្នុង​ស្រុក ខណៈ​កំពុង​ជួបប្រទះ​វិបត្តិ​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩។ ផ្ទុយទៅវិញ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ក្រុម​ដឹកជញ្ជូន នៅតែ​បន្ត​ការ​ធ្លាក់ចុះ​ក្នុង​អត្រា​អវិជ្ជមាន​ប្រមាណ ៥,៤​% ធៀប​នឹង​រយៈពេល​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន (១,៤​%)។ ការ​ធ្លាក់ចុះ​នេះ អាច​បណ្ដាលមកពី​ការ​ថមថយ​សកម្មភាព​នៃ​វិស័យ​មួយចំនួន​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ដឹកជញ្ជូន ផលិតកម្ម និង​ការ​កំសាន្ត ជាដើម ខណៈ​កំពុង​ជួបប្រទះ​វិបត្តិ​នៃ​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 25, 2020

Inflation Report, July 2020
According to official data from the National Institute of Statistics (NIS), in July, Consumer Price Index (CPI) in Phnom Penh increased by 0.4% compared to the previous month and 3.1% compared to the same period last year. The overall Consumer Price Index has a growth of 3.1% compared to the same period last year which was 2.2%. This growth is driven by almost every group of Consumer Price Index especially Food with a growth of 5.1% higher than the same period last year (2.2%) due to the price increase of meat (specially pork), fish and seafood, fruits and vegetables. On the other hand, the price index of transport is still continuing decline with a negative rate of -5.4% comparing to the same period last year (-1.4%) which helps the inflation rate at manageable level.

[ Detail ... ]

Date: September 25, 2020

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
តាម​ប្រភព​ទិន្នន័យ​ផ្លូវការ​ពី​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ (NIS​) នៅ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ នេះ សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់​និង​សេវាកម្ម​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ កើនឡើង ២,៨​% បើ​ធៀប​នឹង​ឆមាស​ទី១ឆ្នាំមុន​,បាន​កើនឡើង​ក្នុង​អត្រា ០,៤​% បើ​ធៀប​នឹង​ខែមុន និង​កើនឡើង ៣,២​% បើ​ធៀប​នឹង​ខែ​ដូចគ្នា​ឆ្នាំមុន។ នៅក្នុង​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០២០នេះ ពិភពលោក​ទាំងមូល​បាន​ទទួលរង​នូវ​ផល​ប៉ះពាល់​ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩ ដែល​ជះ​ឥទ្ធិពល​ទៅលើ​សេដ្ឋកិច្ច និង​សង្គម ក៏ដូចជា​ការរស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​ប្រជាជន​ផង​ដែរ។ កត្តា​នេះ​ហើយ ដែល​បណ្ដាល​ឱ្យ​ប្រទេស​ជាច្រើន​រឹត​បន្តឹង​លើ​ការ​ធ្វើដំណើរ​ទាំង​ក្នុង និង​ក្រៅប្រទេស​, ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន (Cross​-border Trade​) និង ការអនុវត្ត​វិធានការ​រក្សា​ចម្ងាយ​សុវត្ថិភាព (ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ខ្ពស់​នៃ​ការ​ធ្វើ​អនាម័យ និង​សុវត្ថិភាព​សុខភាព​ជាដើម​)។ ក្នុង​បរិការណ៍​នេះ កម្ពុជា​ក៏​ជួបប្រទះ​នូវ​ការ​កង្វះខាត​នៃ​ការ​ផ្គត់ផ្គង់ ដោយសារ​តម្រូវការ​មានការ​កើនឡើង ជាពិសេស​លើ​ផ្នែក​ម្ហូបអាហារ ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​សន្ទស្សន៍​ថ្លៃ​ទំនិញ​ប្រើប្រាស់ និង​សេវាកម្ម នៅក្នុង​ឆមាស​ទី១ នៃ​ឆ្នាំ២០២០ មាន​អត្រាកំណើន ២,៨​% ខ្ពស់​ជាង​ឆមាស​ទី១ ឆ្នាំ២០១៩ ដែល​មាន​អត្រា​ត្រឹម ១,៩​% (សូម​ពិនិត្យ​ក្រាហ្វិក​ទី ១)។ កំណើន​នេះ​ត្រូវ​បាន​រុញច្រាន​ដោយ​កំណើន​ថ្លៃ​ម្ហូបអាហារ ជាពិសេស អង្ករ និង សាច់ (សាច់​ជ្រូក​, សាច់គោ​, សាច់​មាន់​, សាច់​ទា​, សាច់​ត្រី​ស្រស់ និង​បន្លែ ផ្លែឈើ​)។ ប៉ុន្តែ​កំណើន​ថ្លៃ​ម្ហូបអាហារ​នេះ បាន​ប៉ះប៉ូវ​ដោយ​ការ​ធ្លាក់ចុះ​ថ្លៃ​ការ​ដឹកជញ្ជូន ដែល​មាន​អត្រា -៤,២​% ជា​បច្ច័យ​ធ្វើ​ឱ្យ​អត្រា​អតិផរណា​ស្ថិតនៅ​ក្នុង​អត្រា​ដែល​អាច​គ្រប់គ្រង​បាន។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ September 25, 2020

Inflation Report, June 2020
According to official data from the National Institute of Statistics (NIS), in June, Consumer Price Index (CPI) in Phnom Penh increased by 0.4% compared to the previous month, and 3.2% compared to the same period last year. In the first semester of 2020, almost every country around the globe has been impacted by COVID-19 and has affected the economy and society including daily lives of people. Hence, the covid-19 has caused a lot of restrictions from many countries around the globe include travels (inside and outside the country), import and exports (cross border trade) and social distancing. These restriction has led Cambodia to face up the low supplies of food, pusing the food inflation up to 2.8% in the 1st semester 2020 higher than 2019 with the rate of 1.9%. On the other hand, the increase of food was offset by the continuous drop of transport with a negative growth rate of -4.2% which put the inflation rate at a manageable level.

[ Detail ... ]

Date: September 25, 2020

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
តាមប្រភពទិន្នន័យផ្លូវការពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS) បានបង្ហាញថា៖ នៅខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ នេះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់និងសេវាកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញ បានកើនឡើងក្នុងអត្រា ០,៦% បើធៀបនឹងខែមុន និងកើនឡើង ២,៣% បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ជារួម អត្រាសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ និងសេវាកម្មក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ មានការកើនឡើងបើធៀបនឹងឆ្នាំមុន ដែលមានអត្រា ២,០%។ កំណើននេះមានការគាំទ្រពីក្រុមសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ និងសេវាកម្មស្ទើគ្រប់ក្រុមក្នុងនោះរួមមានភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹងនិងថ្នាំជក់, សម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើង, ផ្ទះសំបែង, ទឹក, អគ្គិសនី, ឧស្ម័ន និងឥន្ធនៈដទៃទៀត, គ្រឿងសង្ហារឹម,សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងការថែទាំ, សុខាភិបាល, ការកំសាន្តនិងវប្បធម៌, ការសិក្សា, ភោជនីយដ្ឋាន, ទំនិញនិងសេវាកម្មផ្សេងៗ ។ ទន្ទឹមនេះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃអាហារ និងភេសជ្ជៈ មិនមានជាតិស្រវឹង ហាក់មានកំណើនខ្ពស់ក្នុងអត្រា ៤,៦% (ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០) ដោយសារការឡើងថ្លៃ ថ្លៃសាច់ (សាច់ជ្រូក និងសាច់គោស្រស់), ត្រីទឹកសាប និងត្រីសមុទ្រធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំមុន ដែលមានកំណើនត្រឹមតែ ១,៩%។ ដោយឡែក សន្ទស្សន៍ក្រុមថ្លៃដឹកជញ្ជូននៅតែបន្តធ្លាក់ចុះដោយអត្រា -១១,៤% ធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន ដែលមានអត្រា ១,០% (ថ្លៃប្រេងសាំងធម្មតាក្នុងខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ធ្លាក់ចុះ -៣៤,១%)។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ July 21, 2020

Inflation Report, May 2020
According to official data from the National Institute of Statistics (NIS), in May, Consumer Price Index (CPI) in Phnom Penh increase by 0.6% compared to the previous month increased by 2.8% comparing to the same period last year. In May 2020, the CPI Index has increased by 2.3% compared to the same period last year which was 2.0%. This growth is supported by almost every of the Consumer price index groups including Alcoholic Beverages, Tobacco and Narcotics, Clothing and Footwear, Housing, Water, Electricity, Gas and other Fuels, Furnishings, Household Maintenance, Health Recreation And Culture, Education, restaurants and Miscellaneous Goods And Services. Meanwhile, Food and Non-Alcoholic Beverages has dramatically increased by 4.6% (May 2020) due to the increasing prices of Meat (Pork, and Beef), Fish and seafood, compared to the prior year which was 1.9%. On ther other hand, Transports is still continuing to drop with the rate -11.4% comparing to same period last year was 1.0% (Gasoline price in May 2020 decreased by -34.1%).

[ Detail ... ]

Date: July 21, 2020

  • ខ្មែរ
  • En

ស្ថានភាពអតិផរណានៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
តាមប្រភពទិន្នន័យផ្លូវការពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិ (NIS) បានបង្ហាញថា នៅខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ នេះ សន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញ ប្រើប្រាស់និងសេវាកម្មនៅរាជធានីភ្នំពេញ មានការធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រា -០,៦% បើធៀបនឹងខែមុន ប៉ុន្តែ បានកំណើន ១,៩% បើ ធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ជារួម អត្រាសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ និងសេវាកម្មក្នុងខែមេសាឆ្នាំ២០២០ មានការថមថយកំណើន ធៀបនឹង ឆ្នាំមុន ដែលមានអត្រា ២,១%។ ការថមថយនេះបណ្ដាលមកពីក្រុមសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញ និងសេវាកម្មស្ទើរតែទាំងអស់មាន ការថមថយដែលរួមមាន៖ ថ្លៃភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹង និងថ្នាំជក់,សម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើង, ផ្ទះសំបែង ទឹក អគ្គិសនី ឧស្ម័ន និងឥន្ធនៈដទៃទៀត, គ្រឿងសង្ហារឹម សម្ភារៈប្រើប្រាស់ និងការថែទាំ, សុខាភិបាល, និងភោជនីយដ្ឋាន ជាពិសេស សន្ទស្សន៍ថ្លៃការដឹកជញ្ជូន ដែលមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុក បើធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។ ជាការសន្និដ្ឋាន តម្រូវការប្រេងសាំង មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ដោយសារតែការរីករាលដាលនៃវីរុស Covid-19 ដែលធ្វើអោយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមានការថមថយខ្លាំង ជាពិសេសការដឹកជញ្ជូន (ដំណើរទេសចរទាំងផ្លូវគោក អាកាស និងទឹក), ការនាំចេញ-នាំចូល និងបូករួមទាំងការធ្វើចត្តាឡីស័ក ដោយប្រជាជនមិនចេញទៅក្រៅលំនៅស្ថាន (Social Distancing)។ យោងតាមប្រភពទិន្នន័យពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថា ក្នុងខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ថ្លៃប្រេងសាំងធម្មតា មានតម្លៃ ២ ២៥០រៀល/លីត្រ បានថយចុះ ១,៦០០ ធៀបនឹងឆ្នាំមុនដែលមាន តម្លៃ ៣ ៨៥០រៀល/លីត្រ។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី អត្រាសន្ទស្សន៍ថ្លៃទំនិញប្រើប្រាស់ និងសេវាកម្មរួមពុំសូវជាមានការថមថយខ្លាំង នោះទេ លើកលែងតែសន្ទស្សន៍ក្រុមថ្លៃអាហារ និងភេសជ្ជៈមិនមានជាតិស្រវឹង ដែលមានការកើនឡើង ៤,៤% ធៀបនឹងខែ ដូចគ្នាឆ្នាំមុន ដែលមានអត្រាត្រឹម ១,៩%។ ការកើនឡើង នៃក្រុមថ្លៃសន្ទស្សន៍នេះ អាចបណ្ដាលមកពីតម្រូវការរបស់ប្រជាជន មានការកើនឡើងក្នុងអំឡុងពេល បុណ្យប្រពៃណីចូលឆ្នាំខ្មែរ ពោលគឺថ្លៃផ្លែឈើ បានកើនឡើង ៦,៦% និងផ្លែឈើស្រស់កើនឡើង ៧,៥% ធៀបនឹងខែដូចគ្នាឆ្នាំមុន។

[ ព័ត៌មានលម្អិត ... ]

កាលបរិច្ឆេទ៖ May 27, 2020

Inflation Report, April 2020
According to official data from the National Institute of Statistics (NIS), in April, Consumer Price Index (CPI) in Phnom Penh decreased by -0.6% compared to the previous month but increased 2.8% comparing to the same period last year. In April 2020, The CPI Index has slightly slowed down compared to the prior year which was 2.1%. This slow growth is caused by almost every group of the Consumer Price Index such as: Alcoholic Beverages, Tobacco And Narcotics, Clothing And Footwear, Housing, Water, Electricity, Gas And Other Fuels, Furnishings, Household Maintenance, Health, Restaurants. It can be noted that the dramatic decline of Gasoline is due to the drop of demands during the COVID-19 Pandemic and the slowdown of economic activities and the adopted of social distancing policy. According to the Ministry of Commerce data, the price of Gasoline in April 2020 was 2,250 riel/liter which has dropped by 1,600riel/liter comparing to the same month last year which was 3,850 riel/liter.

[ Detail ... ]

Date: May 27, 2020