ព្រះរាជក្រឹត្យលេខ នស/រកត/១០១៨/១០៦១ ស្ដីពី ការតែងតាំង និងផ្តល់ឋានៈជូនទីប្រឹក្សា នាយក និងនាយករងខុទ្ទកាល័យ និងជំនួយការឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ចំនួន ៥ រូប
 

  • ភាសាខ្មែរ »